Privacybeleid

In ons privacybeleid lees je hoe wij zo zorgvuldig mogelijk met je persoonlijke gegevens omgaan. Naast dat wij hier veel waarde aan hechten zijn we dit natuurlijk ook verplicht in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerkt De Garage?

De Garage verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens zodat je optimaal gebruik kan maken van onze diensten, omdat je deze aan ons hebt verstrekt. De Garage verwerkt de volgende persoonsgegevens indien door jou beschikbaar gesteld:

 • Naam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bij sollicitatie: je cv en meegestuurde foto

Met welk doel verwerkt De Garage persoonsgegevens?

De Garage verwerkt je persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het versturen van e-mails
 • Het registreren van aankopen
 • Het op naam terug kunnen vinden van aankopen in geval van ruilen en/of klachten
 • Het mogelijk maken je te bellen of e-mailen bij bestellingen of kledingvermaak

Hoe lang bewaart De Garage je persoonsgegevens?

De Garage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Zodra je je uitschrijft van onze mailinglijst zullen je gegevens worden verwijderd, tenzij je anders verzoekt (bijvoorbeeld voortzetting spaarsysteem). Daarna worden eventueel opgeslagen data en/of back-ups definitief verwijderd van onze servers.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Garage deelt enkel persoonsgegevens met derden wanneer er een verwerkingsovereenkomst met bedoelde partij is zoals onze kassaleverancier of verzendpartijen. Deze verwerkingsovereenkomsten houden wij bij in een register en kan je bij ons opvragen. Wanneer er in hoogst uitzonderlijke gevallen vanuit een juridisch of (straf)rechtelijke verplichting een beroep op deze gegevens wordt gedaan zal De Garage persoonsgegevens met de betreffende instanties moeten delen.

Cookies en/of vergelijkbare technieken

De Garage gebruikt alleen cookies of vergelijkbare technieken bij haar website (www.de-garage.com).
Deze cookies bewaren vooral technische aspecten om het gebruik van de website te optimaliseren. De Garage heeft een verwerkersovereenkomst met de webshophostende partij (Divide) waar deze data bases draaien en staan. De Garage draagt zorg voor het altijd tijdig up-daten van de website software. Zodat jouw persoonlijke gegeven hier veilig staan opgeslagen.

Wij gebruiken de volgende advertentiefuncties van Google Analytics:
Gegevensverzameling voor Google Signals, toegepast om extra gegevens te verzamelen over het gebruik van meerdere apparaten. Je kunt je hiervoor uitschrijven via deze link. Via Mijn Activiteit kun je inzien welke gegevens er van jou worden verzameld en kun je deze eventueel verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Garage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de (digitale) persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar je of een ander, door jouw aangegeven organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@de-garage.com. Om er zeker van te zijn dat degene die het verzoek indient ook daadwerkelijk deze persoon is, verzoeken wij een ieder bij dit verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je je pasfoto, het document (paspoort of rijbewijs) nummer, het Burgerservicenummer en bij een paspoort de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart of onleesbaar te maken. De Garage bewaart dit document nooit en gebruikt het alleen ter verificatie.

De Garage zal zo snel als mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen twee weken.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

De Garage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met administratie@de-garage.com.

Functionaris voor de persoonsgegevens

De Garage heeft een functionaris voor de gegevensbescherming/persoonsgegevens (FG). Dit is dhr. G.J. te Kulve.  Je kunt hem bereiken via administratie@de-garage.com.

De Garage heeft een uiterst gedetailleerd Privacy Protocol opgesteld welke aangekondigd en onaangekondigd zal worden getoetst door de aangestelde FG.

Mocht je het niet eens zijn met de wijze waarop De Garage met uw persoonsgegevens omgaat kun je je klacht schriftelijk of per mail richten tot De Garage. Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal De Garage – met vermelding van de reden – binnen die termijn aan je kenbaar maken wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan je zal toe worden gestuurd.

Wanneer je niet in kan stemmen met de af- en behandeling van uw klacht, dan kan je de klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via administratie@de-garage.com.